Турист
в сентябре 2007
2.3
  • Размещение – 3
  • Сервис – 2
  • Питание – 2
ot takoj edy, daze pohudela - sjedobnye byli tolko...
04 Апр 2008 в 12:16 7 Отзыв

ot takoj edy, daze pohudela - sjedobnye byli tolko makarony...